Systemet

Hur fungerar det?

År Nolls hela system kan delas upp i tre huvudsakliga delar:

Kopplingen mellan dessa är också ganska självklar: rollpersonen ger dig ett antal tärningskombinationer i form av grundegenskaper, färdigheter (ibland modifierade av talanger), och prylar. Dessa kombinationer slås för att klara av utmaningar, och resulterar i att karaktären (och gruppen) upplever allehanda positiva och negativa konsekvenser i former av hot och stöd. Systemet är gjort för att låta rollspelande och beskrivning av agerande ligga i fokus snarare än tärningsslagen. Exempelvis säger regelboken att inga slag får göras utan att spelaren beskriver hur de görs, och med några få undantag får bara ett slag göras för varje sak man försöker sig på. Ett misslyckat försök att köpslå om Krubb betyder att du får acceptera dealen eller inte få något alls — för att få slå igen måste du sätta upp en helt ny deal.

Arken

thumbnails.jpg

Den gemensamma hemmabasen Arken — en strandad färja på en ö i inloppet till zonen — utgör en slags egen karaktär, och tillsammans kan spelarna försöka förbättra livet för dess innevånare. Äventyr utanför arken görs mindre för personlig vinning och mer för att se till att Folket har en bättre chans att överleva i framtiden. Trots Den Gamles förmaningar har modet och nyfikenheten (och desperationen?) tilltagit vartefter Folket blivit äldre. Ett par expeditioner per år har lämnat Arken för att undersöka värden runt omkring, för att hitta skot åt skrotskallarna och gamla artefakter åt krönikörerna, eller för att helt enkelt hitta fler krubb-konserver.

Speltekniskt representeras Arken av fyra Utvecklingsnivåer (UN): Krubb, Kultur, Teknologi och Försvar. Dessa utgör mått på bl.a. hur dyrt krubb är, hur utbildade Folket är i allmänhet, hur lätt de har för att förstå sig på fornfynd, och hur väl skyddad Arken är mot angrepp. Genom ett rådslag kan spelarna välja olika utvecklingsprojekt för att försöka höja dessa värden. Högre UN öppnar även upp nya och mer avancerade projekt.

Zonen

Arken ligger i kanten av en av de förbjudna zoner som upprättades när katastrofen hände. Trots sin närhet är ön som fornfärjan körde upp på är grönskande och fri från den röta som smittat nästan hela zonen. Vissa dagar när zondiset lättar kan man se de övervuxna ruinerna på andra sidan vattnet och från Den Gamles balkong högt upp i Arken kan man skymta zonens hjärta, där vittrade forntorn sträcker sig mot skyn. På håll ser det nästan fridfullt ut, men alla som tagit ekan över till land vet att, även om Folket är ensamt så råder det ingen brist på liv — det råkar bara vara så att allt liv i zonen, från plantor till djur till (enligt de riktigt vrickade zonstrykarna) mark och ruiner verkar se ”Folket” som synonymt med ”frukost”.

Det regeltekniska systemet för zonen är att den är indelad i ett antal sektorer och varje sektor har ett hotvärde och ett rötvärde. Hotvärdet avgör hur stor chansen är att man stöter på något otäckt, men även chansen för att det finns någon överdådig artefakt i området. Det är dock bara en chans: en sektor med hotvärde 10 kan visa sig vara helt tom, och en med hot 4 kan vara nedlusad av monster (särskilt på natten, om man är dum nog att färdas då). Rötvärdet avgör hur mycket röta man riskerar att få genom att klampa runt i området. En zonstrykare kan använda färdigheten Leda Vägen för att få ett hum om hur höga dessa värden är och baserat på detta avgöra om det är värt att gå in eller inte.

Till fots kan man korsa ca 4 sektorer på en dag. Använder man något slags fordon eller färdas via kända vägar kan hastigheten lätt dubblas eller till och med tre- och fyrdubblas beroende på metod. Zonstrykare kan även använda bonuseffekter på Leda Vägen för att ytterligare fördubbla eller fyrdubbla restakten — i det sista fallet handlar det dock om en forcerad march längs den snabbaste och säkraste vägen så det finns ingen tid över för utforskning, vilket innebär att inga fynd kan hittas (men det är heller ingen risk att stöta på monster). Som en fingervisning är zonen ca 15 sektorer bred och 20 sektorer djup innan man kommer it i Sursjön på andra sidan.

RuinCornerHouse.jpg


Arken | Folket | Färdigheter | Grundegenskaper & trauma | Hemön | Hot och stöd | Rollpersonen | Spelsystemet | Startsida | Sysslor | Talanger | Tärningarna Zonen

Systemet

Sicken röta Tippis