Yarri

Zonstrykare

Description:

Slöfockar och oduglingar finns det gott om på Arken om man frågar Yarri. Vill man få något gjort måste man ju vara beredd att hugga i och göra ett redigt handtag. Yarri pratar mycket för sig själv och tycker för det mesta att andra på arken mest är i vägen. Han tycker därför att zonen ger honom ett välbehövligt avstånd från övriga invånare…eller oduglingar som han mest benämner dem.

image.jpg

Bio:

Yarri

Sicken röta mrfritz