Folket

Folket

Cirka 200 själar bor på Arken, och med undantag för Den Gamle är de alla mutanter av något slag. Exakt varför Den Gamle inte är muterad är oklart, men med tanke på hur ofta det har hänt att medlemmar av Folket spontant börjat uppvisa nya förmågor och med tanke på hur mycket tid Den Gamle spenderar på sina rum är det fullt möjligt att han helt enkelt inte utsatts för de dagliga vedermödor och faktorer som får mutationerna att slå ut. Alternativt så är han en mutant men har så luriga förmågor att de inte syns på utsidan. Pyrokinesi.jpg Det finns gott om mutanter bland Folket som har förmågan att utföra märkliga dåd med ren sinneskraft snarare än med sin kropp, men de brukar inte vara så subtila i sitt användande så det är möjligt att gubben helt enkelt är mer försiktig än ungdomarna.

Åldersskillnaden är ett annat utmärkande drag hos Folket. Den Gamle är den enda på ön som definitivt sett mer än 30 vintrar, och även den mest glömske kan definitivt minnas 15 av dem. Det är ibland lite svårt att veta hur gamla alla är eftersom det enda man kan gå efter är egna minnen, där vissa gärna vill överdriva hur mycket de vet. Den Gamle kanske vet, men han säger inte så mycket i frågan. Eldsprut.jpg På det hela taget verkar det inte vara många år som skiljer Folkets medlemmar åt och när bossen Balinda försöker hävda sin plats med anledning av att hon är äldst accepteras detta påstående kanske mest för att Den Game för en gångs skull faktiskt nickat och hållit med.

Trots idoga försök har inga barn har fötts så länge någon kan minnas, däremot har många försvunnit genom åren. De har blivit rötsjuka eller skadade eller gett sig ut i zonen och aldrig kommit tillbaka. En del har romantiska drömmar om hur de hittat vägen till (eller själva skapat) en annan Ark någonstans bortom den smittade zonen och att Folket en dag skall återsamlas. På senare år har mer organiserade expeditioner gått in i zonen, och även om de visat sig vara farliga så har de i alla fall inte orsakat lika många mystiska försvinnanden – de som omkommit har oftast haft vittnen eller har släpats hem, och några spår av andra från Folket har aldrig hittats.

Zonstrykarna som har varit där ut har dock rapporterat om att det verkar leva andra människor i zonen, men vad det är för galningar vågar ingen gissa på. Vissa har till och med påstått sig se andra Arker, men de har aldrig kommit tillbaka från sina senare försök att undersöka saken närmare så det är oklart vad de menade: andra färjor? Delar av Folket i förskingring? Eller var zonstrykarna bara klantskallar som såg fel och some sedan rumlade rakt in i ett näste med zongastar?

Bossarna, gängen, och andra grupper

Zonbro.jpg

Av hävd finns en ganska strikt hierarki i Arken. Hur den kom till vet ingen – den har funnits ända sedan ni var små och ibland verkar det nästan som om mutanterna i Folket är födda in i sina roller. Det är över huvud taget mycket i Arken som fungerar så: Folket bränner sina döda av gammal tradition, alla gamla fynd lämnas till Gryningsvalvet av tradition, och av tradition rör ingen sig långt från arken. Den Gamle är den yttersta ledaren men leder inte så mycket längre. Istället har bossarna med åren tagit ett större och större ansvar för den dagliga styrningen av Arken. Det är kanske därför som traditionerna börjat luckras upp, en efter en. Var och en har de ett gäng om 20–30 mutanter under sig med olika roller, och de har alla lite olika ledarstil. I tur och ordning är bossarna:

  1. Balinda, är den store folkledaren och hennes formella gäng är Arkens Beskyddare.
  2. Valkhof, den träaktige byråkraten som bestämmer över Räknarna.
  3. Hubor, despoten, styr bråkstakarna i Hubors Hejdukar.
  4. Semla, sektledare för gruppen Gryningsdyrkarna.
  5. …?

Även om bara hälften av Folket är direkt knutna till någon boss och dennes gäng så har alla sina sympatier eller betalar beskydd till någon av dem. Bossarna är även de som håller sig med grupper om slavar som de gärna hyr ut till den behövande ut utbyte mot patroner eller tjänster.

Däremellan finns de vanliga invånarna i Arken – de som på senare tid mest lever för att låta tiden gå; som kanske drömmer sig bort, men som inte har ork eller medel att göra något åt saken. De utför diverse jobb åt bossarna eller fixarna och får krubb och beskydd i utbyte. De enda som står utanför denna hierarki är det halvdussin krönikörer som arbetar direkt under Den Gamle med att arkivera och dokumentera Folkets förehavanden för Gryningsvalvet.

Ursprung och framtid

Det är mycket med Folket som ligger i det fördolda. De två största frågorna när överlevnaden för dagen är avklarad är varifrån Folket kommer och vart det är på väg. Av hävd har det alltid sagts att Folket är vad som är kvar efter katastrofen, men vad detta betyder är mer oklart. Det finns ju onekligen allehanda monster i zonen, vissa med människoliknande drag, men de saknar å andra sidan till och med det lilla uns av civilisation som Folket uppvisar.

Den mest spridda förklaringen är sagan om ”Eden” – en mytisk plats någonstans i zonen som drabbades av pesten eller invaderades av fienden när katastrofen kom. Vad som än hände tvingades de första från Folket att fly och söka en fristad i zonens utkant. Sekten Gryningsdyrkarna är övertygade om att Folket en dag skall hitta tillbaka till Eden, väcka liv i de teknologiska under som fortfarande finns där, och starta en ny civilisation ur askan från den gamla tiden. För dem är Gryningsvalvet nästan en helig plats, för någonstans i skrotet och alla anteckningar finns de pusselbitar som visar vägen till Eden. Krönikörerna i valvet är mest irriterade över att sektmedlemmarna aldrig lägger tillbaka sakerna de lånar för studie och meditation på rätt plats. Semla lovar dock att i Eden finns en lösning på barnlösheten och att hon skall vara den första som för släktet vidare till en ny generation och en ny gryning.

Smygare.jpg

Balindas grandiosa plan handlar mer om att låta Arken växa, kanske göra något matnyttigt med ön, och se om det finns något annat mer civiliserat liv bortom zonen. Sagorna om Eden är väl fina, men de är bara sagor – finns det ens en gnutta sanning i dem har den ändå förvanskats genom generationerna och kan inte tas på allvar längre. Var Folket kom ifrån är inte intressant, utan bara vart de är på väg. Valkhof är betydligt mer konservativ, i detta som i allt annat. Arken skall fortsätta fungera som den alltid gjort, enligt honom, och Den Gamles förmaningar är lag. Det är ren skam att zonstrykare ens finns och att expeditioner lämnar ön. Som boss över räknarna är han den som har bäst insikt i hur krubbförråden mår, så hans negativitet tas lite som ett gott tecken, trots allt. Hubor har inte någon egentlig uttalad framtidsagenda alls, utan är verkar mest intresserad av att mobba och roffa åt sig från andra mutanter.


Arken | Folket | Färdigheter | Grundegenskaper & trauma | Hemön | Hot och stöd | Rollpersonen | Spelsystemet | Startsida | Sysslor | Talanger | Tärningarna Zonen

Folket

Sicken röta Tippis