Semla

Boss (Sektledare). Överexalterad men godhjärtad, orerar konstant om en återgång till den gamla världen.

Description:

En av Arkens bossar. Leder Gryningsdyrkarna, en löst sammansatt grupp om ca. 20 mutanter (exakt vilka som officiellt räknas verkar variera från dag till dag) av allehanda slag. Så länge de lyssnar andaktigt på Semlas predikningar behandlas de alla ganska lika – till och med slavarna har stor frihet att göra som de vill, i alla fall så länge det de vill göra är att sköta om den stora aulan i mitten på Arken där sekten bor.

Hon är lång, smal, med antydan till en grisnäsa och lite märkligt format huvud, och går alltid klädd i sin gråa overall från den gamla tiden. Den är behängd med allehanda små forntida manicker och prydnadsskrot. Även om alla är lika i sekten så har hon en skrotskalle och en krönikör som sina närmaste underhuggare och som konstant är på jakt efter nya spår till Eden eller fynd ur vilka Semla kan sia om Folkets strålande framtid.

Bio:

Semla

Sicken röta Tippis