Balinda

Boss (Folkledare). Självsäker och karismatisk, styr folket med hård men rättvis hand.

Description:

En av Arkens bossar. Leder gruppen Arkens Beskyddare – ett välorganiserat och välbeväpnat gäng om över 30 pers, kanske fler beroende på hur många informatörer hon har bland de andra bossarna. Trots att hon verkar ha ögon och öron överallt försöker hon hålla sig väl med de övriga bossarna genom att bikta sig (påstår båda) hos Semla och alltid kontrollera traditionsenligheten med Valkhof, även om hans regelnit ofta skaver mot hennes grandiosa planer. Hubor är dock lite svårare att få med på noterna.

Hon påstås (eller påstår sig i alla fall) vara den äldsta av mutanterna på Arken och därför högsta boss av hävd, ett argument som i alla fall biter på Valkhof. Hon har även tillräckligt med skråmor för att inge respekt hos de mer machobetonade elementen av Folket. Hennes högra öra är halvt avbitet av en asgnagare, och hon saknar ett par tänder och har en lite stel gång efter kampen med det gul-ulliga zonmonster som efteråt blev hennes regnrock.

Balinda och de närmast förtrogna bor i de gamla vilorummen kring soldäcket i aktern på Arken.

Bio:

Balinda

Sicken röta Tippis